ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา

เพศ ชาย

วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ทำหน้าที่เขียนแบบรายละเอียด และรูปแบบทางด้านเทคนิค เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเพื่องานเหมืองแร่ งานก่อสร้าง งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานประกอบ เช่นงานไฟฟ้า ประปา เขียนแผนที่ แผนผังรูปแสดงระดับ และรูปตัด เขียนแผนที่ภาคพื้นดิน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.เข้าใจระบบ BIM
2.สามารถใช้งาน Autodesk AEC Suite ระดับปานกลาง-สูง
3.มีความรู้เรื่องระบบงานก่อสร้าง และ MEP
4.มีความเข้าใจด้านระบบติดตามงานก่อสร้างและแผนงานก่อสร้าง
5.สามารถใช้งาน Naviswork ได้

สนใจสามารถสอบถาม หรือ สมัครงานกับทางบริษัท ได้ด้วยตนเอง
หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงานมาที่ 
 rthr@rtco.co.th

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (กม. 26) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ +66 (0) 2313-4848 โทรสาร : +66 (0) 2313-48494787

ติดต่อคุณ คุณอารีรัตน์ สายสมบัติ ,คุณเฟื่องฤทัย  กิ่งถา โทรศัพท์  083-9896390