ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

เพศ ชาย

วุฒิการศึกษา ป.ตรี (สาขาวิศวกรโยธา)

ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.จัดทำแผนงานการใช้เครื่องจักร,แผนการใช้บุคลากรให้กับผู้ว่าจ้าง
2.จัดทำ Shop Drawing,Layout งานคอนกรีตและงานโยธาอื่นๆเพื่ออนุมัติใช้ในงานก่อสร้างและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสามารถสอบถาม หรือ สมัครงานกับทางบริษัท ได้ด้วยตนเอง
หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงานมาที่ 
 rthr@rtco.co.th

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (กม. 26) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ +66 (0) 2313-4848 โทรสาร : +66 (0) 2313-48494787

ติดต่อคุณ คุณอารีรัตน์ สายสมบัติ ,คุณเฟื่องฤทัย  กิ่งถา โทรศัพท์  083-9896390