ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กุมภาพันธ์ 26, 2021

โครงการ “ไร้ท์…รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยหนาว (2558)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยหนาว (2559)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

โครงการปันน้ำใจพัฒนาสังคม (2560)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ 2560

กุมภาพันธ์ 26, 2021

บริจาคเงินและน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน (2560)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (2560)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

โครงการรับบริจาคเงินสิ่งของและเสื้อผ้าให้แก่คนพิการเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส (2562)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

โครงการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคติดเชื้อโควิด 19