TRACK DOUBLING PROJECT, DEN CHAI – CHIANG RAI – CHIANG KHONG C1 (DEN CHAI-NGAO SECTION)