ขอแสดงความยินดี กับคุณชวลิต ถนอมถิ่น CEO ของ RT เนื่องในโอกาสที่สมาคมนักเรียนเก่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AITAA) ได้มอบรางวัล “นักเรียนเก่าดีเด่น”