นายชวลิต ถนอมถิ่น ร่วมบรรยายในงานเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมในงานอุโมงค์และการก่อสร้างอุโมงค์” จัดโดย ชมรมคนมุดอุโมงค์ ณ ตึก The PANN เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา