นายนันทพล มณฑานพรัตน์ เป็นตัวแทน บริษัทไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงาน WTC 2023