มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) พัฒนาระบบรางและอุโมงค์ พร้อมต่อยอดระบบยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับสร้างอุโมงค์