ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่ง

วิศวกรโยธา หลายอัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-KTWBK, PJ-SMC, PJ-VP2BK, H-LPBLA
วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ H-LPBLA
วิศวกรสำรวจ หลายอัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-DC1PR,T-9ABK
วิศวกรสำนักงาน 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-DC1PR
วิศวกรเหมืองแร่ หลายอัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-DC1PR
นักธรณีวิทยา 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-DC1PR
Business Analysis 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่ส่วนงานฝึกอบรมพนักงาน 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารสัญญา 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่ส่วนงานบัญชี 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ หลายอัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ D-BPKCC,D-KATR
เจ้าหน้าที่คลังวัสดุ 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ OEW-MJ2CM
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ PJ-SMC
ช่างซ่อมบำรุง หลายอัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-9ABK
ช่างไฟฟ้า หลายอัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-9ABK,H-LPBLA,D-KATR
ช่างสำรวจ 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-9ABK
จป.ระดับเทคนิค 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ D-KATR

สนใจสามารถสอบถาม หรือ สมัครงานกับทางบริษัท ได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงานมาที่ rthr@rtco.co.th

Online Recruitment : E-Recruitmentบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)
292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (กม. 26)
ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ +66 (0) 2313-4848
โทรสาร : +66 (0) 2313-4849, 4787

ติดต่อคุณ เฟื่องฤทัย กิ่งถา
โทรศัพท์ 083-9896390

กองทุนประกันสังคม

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ที่พักฟรี

เบี้ยขยันประจำปี

กองทุนกู้ยืมพนักงาน
เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานนอกสถานที่

เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ชุดฟอร์มพนักงาน

สวัสดิการร้านค้า


ตำแหน่ง

วิศวกรโยธา หลายอัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-KTWBK, PJ-SMC, PJ-VP2BK, H-LPBLA
วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ H-LPBLA
วิศวกรสำรวจ หลายอัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-DC1PR,T-9ABK
วิศวกรสำนักงาน 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-DC1PR
วิศวกรเหมืองแร่ หลายอัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-DC1PR
นักธรณีวิทยา 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-DC1PR
Business Analysis 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่ส่วนงานฝึกอบรมพนักงาน 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารสัญญา 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่ส่วนงานบัญชี 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ สำนักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ หลายอัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ D-BPKCC,D-KATR
เจ้าหน้าที่คลังวัสดุ 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ OEW-MJ2CM
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ PJ-SMC
ช่างซ่อมบำรุง หลายอัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-9ABK
ช่างไฟฟ้า หลายอัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-9ABK,H-LPBLA,D-KATR
ช่างสำรวจ 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ T-9ABK
จป.ระดับเทคนิค 1 อัตรา
โครงการที่ต้องการรับพนักงานตำแหน่งนี้ D-KATR

สนใจสามารถสอบถาม หรือ สมัครงานกับทางบริษัท ได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงานมาที่ rthr@rtco.co.th

Online Recruitment : E-Recruitmentบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)
292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (กม. 26)
ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ +66 (0) 2313-4848
โทรสาร : +66 (0) 2313-4849, 4787

ติดต่อคุณ เฟื่องฤทัย กิ่งถา
โทรศัพท์ 083-9896390

กองทุนประกันสังคม

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ที่พักฟรี

เบี้ยขยันประจำปี

กองทุนกู้ยืมพนักงาน
เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานนอกสถานที่

เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ชุดฟอร์มพนักงาน

สวัสดิการร้านค้า