ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่ง

สนใจสามารถสอบถาม หรือ สมัครงานกับทางบริษัท ได้ด้วยตนเอง
หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงานมาที่ rthr@rtco.co.th

Online Recruitment : E-Recruitmentบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)
292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (กม. 26)
ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ +66 (0) 2313-4848
โทรสาร : +66 (0) 2313-4849, 4787

ติดต่อคุณ เฟื่องฤทัย กิ่งถา
โทรศัพท์ 083-9896390

กองทุนประกันสังคม

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ที่พักฟรี

เบี้ยขยันประจำปี

กองทุนกู้ยืมพนักงาน
เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานนอกสถานที่

เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ชุดฟอร์มพนักงาน

สวัสดิการร้านค้า