โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ แม่แตง-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด ให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่