โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน