โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ แม่แตง-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดับไฟป่ากับเทศบาลตำบลแม่นะ และเทศบาลตำบลสันมหาพล พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง รายละเอียดดังรูป