โครงการงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ.คลองแงะ-จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอนบ้านโต้นนท์-บ้านลำชิง ได้นำรถแบคโฮขุดตอต้นไม้ ให้กับสถานีตำรวจภูธรนาทวีเพื่ออำนวยความสะดวกในพื้นที่ให้บริการกับประชาชน