โครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ ประจวบคีรีขันธ์ ช่วยงานพัฒนาวัดและชุมชน โดยขนดินถมบดอัดเพื่อทำแนวกำแพงวัดมรสวบ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์