โครงการ ประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มอบน้ำดื่ม จำนวน 480 ขวด เพื่อจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเลย