ข้อมูลองค์กร

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ คุณชวลิต ถนอมถิ่น (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) โดยจัดตั้งเพื่อดำเนินงานด้านธรณีเทคนิค โดยเน้นไปที่งานขุดระเบิดหิน และงานก่อสร้างอุโมงค์ ในหินแข็ง งานก่อสร้างโครงการแรกของบริษัทคือ งานก่อสร้างอุโมงค์ขนาด 3.0 เมตร ในโครงการก่อสร้างเขื่อน คลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก ความยาวรวมทั้งสิ้น 1,910 เมตร

โครงการที่กำลังดำเนินการ

นี่คือโครงการในปัจจุบันของเรา


ดูโครงการทั้งหมด

ดูรายละเอียดโครงการทั้งหมดของเรา


ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน


บริษัท : ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : RT
เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000142
อุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ประเภท : รับเหมาก่อสร้าง
ตลาด : SET
วันที่จดทะเบียนกับตลท. : 12 พฤศจิกายน 2563
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ : +66 (0) 2313-4848 ต่อ 118
อีเมล์ : ir@rtco.co.th

คลิกหน้านักลงทุนสัมพันธ์