ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

วันที่ หัวข้อ เอกสาร
31 พฤษภาคม 2567 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2567 งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
04 ธันวาคม 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
14 สิงหาคม 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
12 พฤษภาคม 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2566 งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
14 พฤศจิกายน 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
17 พฤษภาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
14 ตุลาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
14 ตุลาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด