ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

วันที่ หัวข้อ เอกสาร
17 พฤษภาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
14 ตุลาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
14 ตุลาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด