งานก่อสร้างขุดหินบริเวณบ่อก่อสร้าง, โครงการ FSTH เฟส 2