งานก่อสร้างงานโยธาสำหรับโครงสร้างถาวร โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนหลวงพระบาง สปป.ลาว