งานก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำกง 2