งานก่อสร้างซ่อมแซมและป้องกันคอนกรีต โครงสร้างสะพานขนถ่ายสินค้าในทะเล เฟส 3