งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ.คลองแงะ-จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์-บ.ลำชิง ระหว่าง กม.15+000 – กม.25+720