งานก่อสร้างปรับปรุงเชิงลาดของบริเวณก่อสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม