งานก่อสร้างฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนเขตเทศบาลนคร เชียงใหม่ ดอยสุเทพ (พระตำหนักฯ) ระหว่าง กม. 9+585 – กม.9+615