งานก่อสร้างฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในทางหลวควบคุมในทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนแยกทางหลวง ตอนควบคุมหมายเลข 21460100 – เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 1 ระหว่าง กม. 15+060 – กม. 15+350 (LT.) และ กม. 15