งานก่อสร้างระบบป้องกันการพังทลายของดินและหินไหล่เขา ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม