งานก่อสร้างอัดฉีดน้ำปูนฐานรากเขื่อน โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงียบ 3A