งานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าระบบส่งน้ำและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว)