งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด