งานก่อสร้างอุโมงค์ HEADRACE โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ THAUKYEGAT (2)