งานก่อสร้าง เสริมเสถียรภาพเพื่อป้องกันการพังทลายลาดเชิงเขาด้วยวิธี Shotcrete ระหว่างสถานีจันทึก – คลองขนานจิตร