งานก่อสร้าง SLOPE PROTECTION ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า)ระหว่าง กม.35+850-กม.27+500