งานก่อสร้าง SLOPE PROTECTION ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนน้ำดุก-ซำมะคาว