งานก่อสร้าง SLOPE PROTECTION ทางหลวงแม่สอด-ตาก ตอน 3 ส่วนที่ 1 & 2 และโรงโม่หิน