งานก่อสร้าง SLOPE PROTECTION ทางหลวงหมายเลข12 สายพิษณุโลก-หล่มสัก