คณะกรรมการการประปานครหลวง นำโดยนายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการประปานครหลวง เข้าเยี่ยมชมโครงการ “งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ บ่อหมายเลข 9A-1, 9A-2, 9A-3, 9A-4 และ บ่อหมายเลข 9A-5” สัญญา G-TN-9A