นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ RT
เลขทะเบียนบริษัท 0107563000142
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ประเภท รับเหมาก่อสร้าง
ตลาด SET
ที่อยู่ เลขที่ 292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (กม.26) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2313 4848
เบอร์โทรสาร +66 (0) 2313 4849, 4787
วันที่ก่อตั้งบริษัท 06/10/2543
วันที่จดทะเบียนกับตลท 12/11/2563
ทุนจดทะเบียน 660,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 550,000,000.00 บาทรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
Website-TH2-03
Website-TH2-04
Website-นักลงทุนสัมพันธ์-06