งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 24KV. (TIE LINE) สำหรับสถานีย่อยบางชัน ถนนเสรีไทย (นิคมอุตสาหกรรมบางชัน)