งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินในซอยรามบุตรี ถนนจักรพงษ์