งานก่อสร้าง GROUND ANCHORANGE เหมืองทองบ้านห้วยทราย