งานก่อสร้าง Slope Protection ทล.205 ตอนเทศบาลลำนารายณ์-ช่องสำราญ ตอน 2