นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฟื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 5/2566 เข้าเยี่ยมชมโครงการ งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1