โครงการทาสีสร้างสรรค์ให้น้อง ณ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส ในวันเสาร์ 20 กุมภาพันธ์ 2564