งานก่อสร้างฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.18+500 – กม.18+600