งานก่อสร้างขุดดินและระเบิด โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด