งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 ตอนหนองหาน – บ้านพังโคน ตอน 1