งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อย สายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมโครงการ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า (ช่วงที่ 6)